• Snabb leverans
  • Tryggt köp
  • Gratis 5 års fullgaranti

Du har alltid Prisgaranti hos ZannaZ på våra symaskiner.

Jämför gärna våra låga priser på symaskiner. Skulle du mot förmodan hitta en identisk symaskin till ett lägre pris hos vår konkurrent, matchar vi deras pris och ger dig 5% av konkurrentens pris i "hittelön" om du köper produkten hos oss. Detta gäller även vid tillfälliga prissänkningar och e-handel.Prisgarantin gäller inte vid utförsäljning

                              

1.Prisgarantin gäller vid konkurrenternas reklam &rabattkampanjer

2.Prisgarantin gäller för priser hos regelbundna konkurrenter.

Prisgarantin gäller på priser från konkurrenter som har säte i Sverige och regelbundet driver verksamhet i vårt land, utifrån lagar och skatter som gäller här och även är anträffbara när det gäller garantier och service.Därför gäller det inte på priser från kringresande försäljare, utländska försäljningsställen eller privatpersoner som någon gång säljer en artikel.

3.Prisgarantin gäller för priser på försäljningsställe på internet.

Även på internet gäller det att konkurrenterna regelbundet driver sin verksamhet i vårt land, utifrån lagar och skatter som gäller här och även är anträffbara när det gäller garanti och service.

4.Prisgarantin gäller för identiska artiklar.

Med identiska menar vi att tillverkare, typbeteckning etc är identiska eller att symaskinens alla specificerade egenskaper är det.En förutsättning är att det rör sig om jämförbara förpackningsenheter eller -volymer

5,Prisgarantin gäller för priser som är eller var giltiga vid samma tidpunkt.

När ett pris hos ZANNAZ jämförs med en konkurrents pris måste båda vara/ha varit giltiga vid samma tidpunkt .Konkurrentens pris måste då också vara/ha varit giltigt under minst en dag.Konkurrenten måst ha varan i lager för omgående leverans.

6.Prisgarantin gäller upp till 30 dagar efter köpet.

7.Prisgarantin gäller inte för prisgarantier.

Grunden för prisgarantin utgörs alltid av symaskinens pris.Ett pris som uppkommit genom att en konkurrent använt en prisgaranti kan inte ligga till grund för en prisgaranti hos ZANNAZ på det reducerade priset.